ADR Transport

Gevaarlijke stoffen worden ook wel ADR-goederen (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) genoemd. Het transport van ADR- goederen is een specialistische dienst binnen de transportwereld. Bij het transport gelden speciale wetten en richtlijnen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen. De chauffeurs van Formule 1 Logistics die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn in het bezit van een verplicht ADR- vakbekwaamheidscertificaat. Dit certificaat is vijf jaar geldig en kan alleen uitgegeven worden door officieel erkende ADR-opleidingen. Daarnaast heeft de chauffeur een ADR koffer met alle verplichte benodigdheden bij zich.